Doliny bieszczadzkich rzek
Górskie widoki Doliny i potoki Zalew soliński Ciekawe miejsca Fotografie 
 

do góry

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

do góry

..

.

.

.

.

.

.

do góry

Rzeka Hoczewka  -  Baigród

Historia
Miasteczko założył w pierwszych latach XVII w. podkomorzy Sanocki Piotr II Bal. Na cyplu, otoczonym z trzech stron wodami Hoczewki i potoku Stężnickiego oraz bagnami, zbudowano w latach 1600-15 niewielki murowany zamek. Wydany dokument z 1634 r. przez króla Władysława IV Adamowi Balowi, synowi Piotra. Dowiódł że miasto rządziło się prawem magdeburskim, miało prawo składu win, mogło urządzić dwa Jarmarki; na św. Jana Chrzciciela (24 czerwca) i św. Michała Archanioła (29 września) oraz w każdy piątek mógł odbywać się targ.
Baligród był znanym ośrodkiem gospodarczym. Odbywały się tutaj zjazdy szlachty sanockiej.
Linia Balów z Baligrodu zakończyła się na zmarłej w 1770 r. Salomei z Balów Karsznickiej. Miasto przeszło w ręce jej syna, Andrzeja Karsznickiego.
     Sprzedaż Baligrodu
W XIX w. dobra baligrodzkie kilkakrotnie zmieniały właściciela. W 1870 r. je za 50.000 złotych reńskich żydowski obszarnik Hersch Grossinger. Należał on do ludzi niezwykle przedsiębiorczych. M.in. kupił Cisnę, by ją rychło sprzedać z dużym zyskiem. Jego dwaj synowie, Łazarz i Chaim, odziedziczyli po nim w 1898 r. Baligród, Bystre, Huczwice, Mchawę, Rabe i Stężnicę.
Od 1862 r. działała w Baligrodzie szkoła powszechna, która do dziś mieści się w wybudowanym w 1909 r. murowanym budynku. Rok 1855 przyniósł utworzenie baligrodzkiego powiatu sądowego, obejmującego ówcześnie 62 miejscowości z 21.385 mieszkańcami. W tym samym roku powstał urząd pocztowy, a od 1876 r. Baligród miał już własnego lekarza. W 1879 r. poświęcono nowo wybudowany kościół, a w dziewięć lat później erygowano parafię.
     Liczba Mieszkańców
W przeddzień wojny miasto liczyło 2400 m mieszkańców (obecnie jest ich dwa razy mniej) Żydzi, stanowiący najliczniejszą grupę, zdominowali życie gospodarcze osady. Ich domy skupiały się wokół rynku. Prowadzili 52 sklepy, w i rękach byty również karczmy i zajazd dla kupców handlujących bydłem. W okresie międzywojennym wciąż popularne były jarmarki baligrodzkie. W miasteczku działały dwa tartaki, młyn, kuźnia, piekarnia, zakłady rzemieślnicze, warsztaty krawieckie i szewskie. Nadal jednak podstawowym zajęciem mieszkańców była uprawa roli i hodowli bydła.
     Wojna 
10 września 1939 r. Baligród zajęły bez walki oddziały słowackie i niemieckie
W 1942 Niemcy wywieźli z Baligrodu tutejszych Żydów w liczbie 880 osób. Zamordowano ich w Zasławiu koło Sanoka; tylko kilku ocalało ukrywając się w lasach. Hitlerowcy rozebrali także murowaną baligrodzką synagogę, a nagrobkami z cmentarza żydowskiego wybrukowali rynek miasteczka.
Również Polacy ucierpieli. Począwszy od usunięciu polskiej szkoły, aby zrobić miejsce Ukraińskiej. Dokonały zbiorowego mordu na polskiej ludności miasteczka - zginęły 42 osoby.
Później w wyniku zbiorowych wysiedleń pozbyto się ludności narodowości Ukraińskiej.
W wyniku wojennych i powojennych deportacji Baligród utracił mieszkańców narodowości ukraińskiej i żydowskiej (64% ludności). W 1961 r. mieszkało tu zaledwie 987 osób. Obecnie Baligród jest siedzibą władz gminy i liczy około 1400 mieszkańców.
     Lata powojenne 
W pierwszych ;latach powojennych Baligród był uznawany za nieoficjalną stolicą Bieszczadów.
W II Rzeczypospolitej Baligród utracił prawa miejskie. Spis przeprowadzony 1921 r. wykazał w miasteczku 179 domów zamieszkiwanych przez 1260 osób
     Obecnie 
Obecnie Baligród również nie wygląda najlepiej. Znajduję się tutaj urząd gminy lecz mimo to rzadko kto chce tu pozostać. Głownie z przyczyn ekonomicznych. Nie ma tu wygodnej bazy noclegowej, jak również gastronomicznej. Budynki które zaliczają się do zabytków niszczeją od swego sędziwego wieku.
O nie radosnej  przeszłości Baligrodu poświadcza czołg postawiony na upamiętnienie na środku rynku, czołg jak czołg tylko że nie takie machiny tutaj jeździły. Po Bieszczadach do walk z UPA używano lekkiego czołgu T-70, taki właśnie stał tutaj pierwotnie, jednak okazało się, że jest to jedyny egzemplarz i zabrano go do muzeum w Poznaniu a w zamian dostarczono czołg rodem z czterech pancernych.
Na rogu rynku stoi murowana cerkiew parafialne zbudowana w 1829r. Po ostatniej wojnie przerobiono ją na magazyn , a później w skutek nieużyteczności i braku konserwacji stała się ruiną i grozi jej zawalenie. W sąsiedztwie cerkwi stoi tablica upamiętniająca zbiorowe mordy na mieszkańcach Baligrodu przez UPA.
Najbardziej zaniedbany zabytek Baligrodu to żydowski cmentarz, zachowało się ok. 50 macew z których najstarsza pochodzi z 1716r. Cmentarz jest jednak sporo zarośnięty .
Nie pozostał natomiast żaden znak po zamku Balów. Lecz wprawnym okiem można zauważyć ślady ziemnych fortyfikacji.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 .

.

.

.

.

.

.

.

.