Doliny bieszczadzkich rzek
Górskie widoki Doliny i potoki Zalew soliński Ciekawe miejsca Fotografie 
 

do góry

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

do góry

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

do góry

Rzeka Jabłonka  -  Bystre

Na turystów czeka tutaj schronisko Kropiwne. Z schroniska można powędrować szlakiem Do Łopienki. Część tego szlaku została wyznaczone przez właścicieli schroniska. 
Można też powędrować do drogą kamienistą w okolice rezerwatów przyrody. Jeden z nich to Cisy na górze Jawor, drugi to rezerwat Woroniówka. Pierwszy liczy 3 ha powierzchni założono go w 1957r Znajduję się w nim ok 300 cisów. Drugi obejmuje 15 ha istnieje od 1989 i obejmuje ochroną ok 1200 drzew. 

 

Cis jest bardzo rzadkim gatunkiem. Rośnie powoli, za względu na swoją twardość, elastyczność, odporność na gnicie, był bardzo cenionym surowcem. Z cisów wykonywano drogie meble. Cisy eksportowano do Anglii, Holandii. Już za czasów Władysława Jagiełły wydawano dekrety mające na celu chronić cisy. 
Bieszczadzkie cisy są niskopienne (najwyższe osiągają 10m wysokości). Mają szarą łuszczącą się korę i płaskie igły. Pędy i igły cisa są trujące jednak czerwone owoce to przysmak ptaków.

 

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 .

.

.

.

.

.

.

.

.