Górskie widoki Doliny i potoki Zalew soliński Ciekawe miejsca Fotografie 
 
Bieszczadzki Park Narodowy

 

Naturalnie porośnięte lasy. Spotkać można w nich: niedźwiedzia, wilka, jelenie i łanie, do szczęśliwszych chwil należy spotkanie rysia. Nad głowami warto wypatrywać Orlika Krzykliwego i wiele innych stworzeń. Dodatkowo szeroka gama roślinności. 
W Bieszczadach przyroda stworzyła specyficzne układ pięter roślinności. Nie ma tu pasma górnoreglowych borów świerkowych i kosodrzewiny, które znamy z Tatr. Powyżej pasma bukowych i bukowo-jodłowych lasów występuje tylko pasmo gęstych zarośli. Zobaczyć można skarłowaciałe buki, jarzębinę, olszę kosą, a dalej tylko wysokogórskie trawy na połoninach. W Bieszczadach stwierdzono 27 gatunków roślin wschodniokarpackich w tym dwóch endemitów, czyli gatunków nie występujących nigdzie indziej. 
Bieszczadzki Park Narodowy obejmuje najcenniejsze przyrodniczo i krajobrazowo partie tych gór. Pierwsze postanowienia o założeniu Parku powstawały w połowie lat 50-tych. Pierwszy projekt przedstawił w 1956r Władysław Grodziński. Przewidywał on obcięcie ochroną Tarnicy i Halicza. Koncepcji było wiele. Dopiero w 1973r Rada Ministrów podjęła decyzje o utworzeniu BPN-u. W granicach Parku znajdowały się tylko najwyższe partie gór. Zaliczała się do nich Tarnica i Połonina Caryńska, łącznie 5587 ha. Nie obcięto natomiast lasów, lecz same szczyty, co mijało się z celem ochrony. Powodowane to było racjami gospodarczymi. Czyli wypasaniem bydła i ścinką drzew do celów komercyjnych. Znaleźli się też tacy, którzy umiłowali szczelanie do zwierzyny Bieszczadzkiej i utworzenie Parku przeszkadzało w ich morderczym hobby. 
Dalsze dzieje BPN-u rozgrywały się na przełomie 1973 a 1989, wtedy to przyszedł projekt by Park zajmował 15.070 ha. Nadal jednak Park nie stanowił jednej części. W 1991r 26 stycznia Bieszczadzki Park Narodowy zajmuje zwarta obszar 24.064ha. Na jego terenie znajdują się w całości Bieszczadzkie Połoniny spory fragment Pasma Granicznego. W 1992r wojewoda Krośnieński powoła do istnienia dwa parki krajobrazowe, które są niczym otulina BPN-u (Cieśniańsko-Wetliński od zachodu i Dolina Sanu od wschodu). 
Obecnie na połoniny nie zabranie się wchodzenie, jednak każdy turysta zobowiązany jest do uiszczania opłat za wstęp na szlak. W sezonie letnim szlaki są zbytnio nadwerężane, połoninami przemieszcza się spora grupa pseudo-turystów, i depta nie tylko wyznaczone ścieżki. Jeśli zboczy się choćby kilka kroków w bok, to na ziemi leży pełno odpadów, organicznych i sztucznych, (puszki, butelki, złotka  podpaski i papiery toaletowe). Ostatnimi czasy Bieszczady zamieniły się nie do poznania. Cóż chodzić nikt nie zabrania, ale ludkowie zabierajcie ze sobą wszystko co możecie. 
Nie wspominam o zwierzętach, których spotkać można tylko wtedy kiedy jest cisza. 
 
W Parku Narodowym całość przyrody ożywionej i nieożywionej jest chroniona.
Turystyka piesza i narciarska dozwolona jest wyłącznie po drogach publicznych, oznakowanych szlakach turystycznych i ścieżkach przyrodniczych.
Turystyka rowerowa dozwolona jest wyłącznie na drogach publicznych.
Ze względu na bezpieczeństwo zwiedzających oraz zagrożenie pożarowe Dyrekcja Parku może ograniczyć poruszanie się po szlakach turystycznych w porze nocnej.
Turystyka konna dozwolona jest po specjalnie wyznaczonych trasach na koniach Parku lub na innych wyłącznie za zgodą Dyrektora Parku.
Biwakowanie, rozpalanie ognia i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w wyznaczonych do tego celu miejscach.
Na terenie BdPN obowiązuje zachowanie ciszy oraz zakaz organizowania imprez masowych (wymagana jest każdorazowo zgoda Dyrektora Parku).
Zwierzęta należy przetrzymywać w ogrodzeniach lub prowadzić na uwięzi.
Psy wprowadzane na teren BPN muszą być prowadzone na uwięzi i w kagańcu.
W Parku jest zabronione:
płoszenie, chwytanie i zabijanie dziko żyjących zwierząt, niszczenie gniazd, nor i lęgowisk,
zrywanie roślin, niszczenie drzew i krzewów,
zaśmiecanie terenu, pozostawianie resztek pożywienia i opakowań (śmieci należy znosić do pojemników umieszczonych przy drogach),
zanieczyszczanie wód, gleby i powietrza,
schodzenie ze szlaków turystycznych, 
używanie motolotni i lotni, zbieranie poroży.
Zwiedzających obowiązuje wykupienie biletu wstępu na każdy dzień przy wejściu na szlak.
Bilet wstępu należy zachować do kontroli.
Grupy zorganizowane (od 15 osób) powinny korzystać z usług przewodnickich.
Wykonywanie i używanie zdjęć, filmów dla celów profesjonalnych z terenu Parku - wymaga zgody Dyrektora i wniesienia opłaty.
Logo Parku jest zastrzeżone i jego użycie wymaga zgody Dyrektora Parku.
Za fotografowanie i filmowanie przyrody i obiektów Parku w celach profesjonalnych i handlowych - opłata dzienna wynosi 50,00 zł.
chyba więcej komentować nie trzeba